Historien 2017-06-11T12:19:36+02:00

Historien

Sundhaugen Skysstasjon – et historisk møtested

Da Inger Wenche og Ole-Jan Hansen kjøpte Sundhaugen i 1984 
hadde forfallet inntatt den gamle skysstasjonen.
Stein for stein, planke for planke er de gamle bygningene blitt restaurert etter gamle håndverkstradisjoner. Gamle og nye bygninger er kommet til – bygget i samme ånd. Alle hus er innredet med antikviteter og andre gjenstander fra tiden, og resultatet er blitt et unikt møtested mellom fortid, nåtid og fremtid.
I 2011 ble stedet tildelt Byggeskikksprisen fra Østre-Åmot Vel.

Skysstasjonen, som opprinnelig lå på Kongshaug, ble flyttet til Kongssagene etter at jernbanen ble åpnet i 1866. Kongssagene er navnet på et bestemt område der Drammenselven og Simoa møtes.

Før reformasjonen tilhørte området biskopen, derav navnet ”Biskoprud”. Etter reformasjonen ble gården Christian den 5. eiendom, og navnet ble etter hvert endret til Buskerud, mens sagene og fossen ble til Kongssagene og Kongsfossen.I 1688 solgte kongen Buskerudgodset, og i 1762 kom godset på Peter Colletts hender – hvor det ble i familiens eie frem til 1883.

Åmotsund ved Kongssagene var et ferjested, og det var helt nødvendig at stedet hadde en skysstasjon hvor man kunne få uthvilte hester, overnatte, spise et måltid og ta seg et glass før reisen fortsatte. Forordningen inneholdt klare regler for de faste skysstasjonene, hvor både godseiere, embetsmenn, militære og andre som var på reise visste å holde på sine rettigheter.Sundhaugen Skysstasjon tilhørte gruppen faste skysstasjoner og hadde, i motsetning til tilsigelsesstasjonene, hester klare på stall. Skysstasjon lå sentralt plassert ved hovedveien mellom Strømsø og Bragernes , som i 1811 fikk navnet Drammen, Blaafarveværket – som ble grunnlagt i 1772, og Vikersund.